پیش بینی وضعیت جوی استان قزوین

از ساعت ۱۲ شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید
 
از ساعت ۱۲ يكشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف گاهی وزش باد
 
از ساعت ۱۲ دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف گاهی وزش باد شدید
 
درجه حرارت و میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته
رازمیان
آبیک
کوهین
سیردان
معلم کلایه
آوج
بوئین زهرا
تاکستان
قزوین
 
0
14
10
13
15
11
14
12
12
کمینه دما CM
0
33
28
25
28
25
33
32
32
بیشینه دما CM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بارندگی (mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
برف (cm)تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۶۵۵۸۶۸


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC