پیش بینی وضعیت جوی استان قزوین

از ساعت ۱۲ دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف از بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید(جنوبی)
 
از ساعت ۱۲ سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف از بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید(جنوبی)
 
از ساعت ۱۲ چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف از بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید
 
درجه حرارت و میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته
رازمیان
آبیک
کوهین
سیردان
معلم کلایه
آوج
بوئین زهرا
تاکستان
قزوین
 
15
17
12
13
14
15
13
15
15
کمینه دما CM
33
30
28
24
28
26
32
30
30
بیشینه دما CM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بارندگی (mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
برف (cm)تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۸۸۰۷۴۱


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC