پیش بینی وضعیت جوی استان قزوین

از ساعت ۱۲ يكشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۷ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید
 
از ساعت ۱۲ دوشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۷ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید
 
از ساعت ۱۲ سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۷ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید
 
درجه حرارت و میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته
رازمیان
آبیک
کوهین
سیردان
معلم کلایه
آوج
بوئین زهرا
تاکستان
قزوین
 
23
24
18
17
20
17
21
23
22
کمینه دما CM
41
40
37
30
35
33
40
38
39
بیشینه دما CM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بارندگی (mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
برف (cm)تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۷۶۵۸۱۸


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC