تحقیق و پژوهش > مقالات
آشنایی با شبکه های عصبی و کاربرد آن در هواشناسی و اقلیم شناسی
آشنایی با شبکه های عصبی و کاربرد آن در هواشناسی و اقلیم شناسی


يكشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۱
۲۱:۴۳:۱۳
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۳۸۳۲تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳

تعداد کل بازدید کنندگان: ۸۲۲۰۷۷


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC