کاهش ۳۳ درصدی میزان بارشها(در سال ۹۶) نسبت به سال گذشته(در سال ۹۵)
کاهش ۳۳ درصدی میزان بارشها(در سال ۹۶) نسبت به سال گذشته(در سال ۹۵)

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان قزوین: به تاریخ ۹۶/۱/۲۶خبرنگاران واحد خبر صدا و سیمای مرکز قزوین با حضور در اداره کل هواشناسی مصاحبه ای با آقای مهندس فلاح کارشناس پیش بینی در خصوص میزان بارش ها در فرورذین ماه سال جاری و مقایسه میزان بارشها در سال زراعی ۹۵-۹۶ انجام دادند. فلاح کارشناس پیش بینی گفت : میزان بارش سال زراعی قزوین ۲۰۷ میلی متر بوده و نسبت به سال گذشته ۳۳% و نسبت به نرمال ۱۸% کاهش بارندگی داشتیم. بیشترین بارش مربوط به ایستگاه آوج با ۲۵۴ میلی متر و کمترین بارش برای شهر سیردان با ۱۶۴ میلی متر میباشد. پیش بینی شده است در فصل بهار بارش ها نرمال و دما ی هوا بین ۰/۵ تا درجه افزایش ۱/۵ درجه افزایش داشته باشد.

شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۶
۰۸:۵۵:۰۴
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۵۷۲تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳

تعداد کل بازدید کنندگان: ۷۵۵۱۸۵


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC