بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی وایستگاه هواشناسی کشاورزی استان قزوین
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی وایستگاه هواشناسی کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان قزوین: سوم اردیبهشت ماه وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای محمود حجتی وهیئت همراه از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  و منابع طبیعی اسماعیل آباد قزوین که ایستگاه هواشناسی کشاورزی نیز در این مرکز احداث شده است بازدید کردند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت : در دولت یازدهم راهبری و مدیرت بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی اقتصادی و تولید انبوه بوده و د ر این مسیر مجموعه  سیاستها ، تدابیر و تعهدات اتخاذ شده  و از سوی دولت پشتیبانی های بی نظیری به عمل آمده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که استان قزوین ظرفیت های بالایی در بخش کشاورزی دارمیباشد  و اظهار داشت کشاورزی استان قزوین یک کشاورزی بهره ور است وبه سمت اقتصادی شدن و تولید انبوه و استانداردها و معیارهای جهانی در حال حرکت است.دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
08:15:48
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۵۷۳تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳

تعداد کل بازدید کنندگان: ۷۵۵۱۸۵


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC