شرکت کارشناسان تحقیقات هواشناسی در اولین گردهمایی سراسری ایلات و عشایر بخش کوهین
شرکت کارشناسان تحقیقات هواشناسی در اولین گردهمایی سراسری ایلات و عشایر بخش کوهین

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان قزوین : کارشناسان کارگروه هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی استان قزوین در اولین گردهمایی سراسری ایلات و عشایر بخش کوهین استان قزوین شرکت کردند .

روابط عمومی افزود : آقای مهندس کاکاوند از دبیران تهک این اداره کل گفت : خدماتی که اداره هواشناسی می تواند به بخش کشاورزی ارائه نماید بطور کلی شامل : ارائه آمار و اطلاعات، ارائه پیش بینی های به موقع و هشدارهای لازم و امور تحقیقاتی می باشد. سپس به معرفی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک ) پرداخت.

آقای مهندس کاکاوند نقش هواشناسی در موضوعات زنبورداری، دامداری را توضیح داده و در زمینه زنبورداری به مدیریت آفات و امراض ،مدیریت برداشت و عرضه ، حفاظت از زنبورها و کندوها در برابر تنش های جوی، انتخاب محل مناسب و زمان جابجایی کندوها اشاره کرد.

—     در خصوص دامداری : انتخاب جیره غذایی ، نوع سازه و تاسیسات ، در مدیریت کشتارگاه ، مدیریت فرآوردهای دامی، مدیریت تنش های محیطی ناشی از عوامل جوی همچون سوزباد و در زمینه عشایر هم : انتخاب نوع دام ، زمان  و مکان مناسب کوچ ، نوع اقامتگاه عشایر و پناهگاه دام ها ، میزان برداشت از مراتع و اقدامهای حفاظتی، در مدیریت تولید و انبارداری فرآوردهای دامی، مدیریت آفات و امراض ، بهترین زمان افزایش دام یا توسعه میتوان اشاره کرد.چهارشنبه 5 مهر 1396
04:31:22
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۴۶۴تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۷۹۷۱۴۰


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC