بازدید جناب آقای بهمن طاهرخانی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین و نماینده محترم مجلس شواری اسلامی مردم تاکستان از ایستگاه هواشناسی تاکستان
بازدید جناب آقای بهمن طاهرخانی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین و نماینده محترم مجلس شواری اسلامی مردم تاکستان از ایستگاه هواشناسی تاکستان

بازدید جناب آقای بهمن طاهرخانی رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین و نماینده شریف تاکستان و مجلس شورای اسلامی از ایستگاه هواشناسی تاکستان به همراه جناب آقای مهندس بهاروند مدیر کل محترم هواشناسی استان قزوین

در این برنامه ضمن بازدید از تجهیزات هواشناسی ایستگاه تاکستان طرح توسعه شبکه ایستگاههای استان نیز مورد مذاکره وتوجه قرار گرفت در نهایت درخواستهای این اداره کل در راستای اجرای طرح توسعه هواشناسی بر اساس برنامه ششم کتبا به نماینده محترم مجلس شورای اسلامی تحویل شد.چهارشنبه 17 آبان 1396
07:50:36
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۶۵۴تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۸۳۵۶۶۳


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC