بازدید مدیرکل هواشناسی استان قزوین از ادارات تابعه شهرستان آوج و تاکستان
بازدید مدیرکل هواشناسی استان قزوین از ادارات تابعه شهرستان آوج و تاکستان

آقای مهندس شیخ الملوکی مدیرکل هواشناسی استان قزوین بتاریخ ۱۰/۰۸/۹۷ دراولین مرحله از بازدید های شهرستانی خود به همراه تنی چند از مسئولین ستادی از ادارات تابعه هواشناسی در شهرستان های آوج ، تاکستان بازدید نمود. پس از بازدید و شنیدن مسائل و مشکلات پیش رو در ایستگاههای مذکور در خصوص کارهای عمرانی وحل مشکلات پیش روی ایستگاهها توصیه های لازم را به مسئول محترم اداره توسعه و منابع انسانی اداره کل متذکر شدند که مشکلات مرتفع وکارها هر چه سریعتر انجام شود .سه شنبه 15 آبان 1397
05:40:03
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۶۲تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۷۹۱۵۲۵


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC