بازدید مدیرکل هواشناسی استان قزوین از ایستگاه هواشناسی شهرستان بویین زهرا
بازدید مدیرکل هواشناسی استان قزوین از ایستگاه هواشناسی شهرستان بویین زهرا

آقای مهندس شیخ الملوکی مدیرکل هواشناسی استان قزوین بتاریخ ۲۰/۰۸/۹۷ دراولین مرحله از بازدید های شهرستانی خود از اداره تابعه هواشناسی شهرستان بویین زهرا بازدید نمود .چهارشنبه 23 آبان 1397
06:34:03
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۴۷۱تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳

تعداد کل بازدید کنندگان: ۸۷۰۷۹۵


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC