فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور
فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور

درچارچوب دستورالعمل امریه وزارت راه و شهرسازی و سهمیه محدود اختصاص یافته، سازمان هواشناسی کشور از مشمولین خدمت وظیفه لیسانس و بالاتر در رشته های تحصیلی هواشناسی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی صنایع، مهندسی نقشه برداری گرایش های سنجش از دور/ سیستم اطلاعات مکانی، مهندسی محیط زیست گرایش های آلودگی هوا / منابع آب، علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزی، مهندسی عمران گرایش های مهندسی سنجش از دور/ مهندسی GIS دعوت به همکاری می نماید.

 داوطلبین می توانند طی یک هفته  به سایت وزارت راه و شهرسازی به نشانی www.mrud.ir  بخش" جذب کارکنان وظیفه مراجعه وضمن بارگذاری مدارک مربوطه، ثبت نام نمایند.

چهارشنبه 22 مرداد 1399
06:15:12
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۲۴تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۴

تعداد کل بازدید کنندگان: ۱۰۰۰۹۷۱


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC