اولین نشست سراسری توسعه هواشناسی کاربردی(تهک)

اولین نشست سراسری توسعه هواشناسی کاربردی(تهک) با حضور کلیه دست اندرکارن ستادی و استانی کل کشور به صورت ویدئو کنفرانس در تاریخ ۹۹/۸/۱۹ برگزار گردید.

 این نشست سراسری  با حضور معاونت محترم توسعه و پیش بینی ،رئیس محترم شبکه پایش،رئیس محترم توسعه هواشناسی سازمان و هیئت توسعه هواشناسی کاربردی استان قزوین برگزار گردید.

در این نشست اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص راهبری تهک استانها و برنامه عملیاتی سال ۹۹ ارایه گردید و مسولین ستادی و استانی ضمن ارایه اقدامات انجام شده به بررسی نظرات و پیشنهادات  مسولین تهک استانی پرداختند.

حضور مسولین تهک استانها به صورت ویدئو کنفراس، ضمن رعایت پروتوکل های کرونایی و دسترسی راحت این امکان را فراهم نمود که نظرات و پیشنهادات  هر استان به اشتراک گذاشته شود و راهکار مناسبی در آینده اتخاذ گردد

.سه شنبه 20 آبان 1399
07:49:45
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۴۴تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۱۰۰۰۹۶۷


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC