کسب رتبه ششم اداره کل هواشناسی استان قزوین در فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان قزوین در سال ۱۳۹۸

فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در سه بعد شاخص های عمومی ،اختصاصی و استانی صورت گرفته است.

در این ارزیابی اداره کل هواشناسی استان قزوین  در مجموع با کسب ۸۹ درصد از مجموع شاخص ها در بین ۵۳ دستگاه اجرایی رتبه ششم را در سال ۹۸ کسب نموده است.لازم به ذکر است در گروه تولیدی و خدماتی رتبه سوم در بین ۱۱ دستگاه به این اداره کل تعلق گرفت.سه شنبه 20 آبان 1399
08:11:10
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۴۹تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۱۰۰۰۹۶۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC