خبری خوش در راه است
سامانه بارشی از پنج شنبه

از روزپنج شنبه مورخ ۹۹/۹/۶  سامانه بارشی دیگری استان قزوین را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بارش های قابل ملاحضه ای بهمراه خواهد داشت. شایان ذکر است در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش ها به صورت برف پیش بینی می شود.

لازم به ذکر است جدول میزان بارش ، سامانه بارشی که از عصر جمعه (۹۹/۸/۳۰) تا صبح یکشنبه (۹۹/۹/۲) استان رو تحت تاثیر قرار داده بود  به شرح  ذیل می باشد.


ایستگاه

مقدار بارش


۱

قزوین

۲۸/۶


 2

آبیک

۳۸/۸


 3

آوج

 46.3


4

بوئین زهرا

 27.3


5

تاکستان

 29.7


6

رازمیان

 23.4


7

سیردان

 9.2


8

کوهین

 18.1


9

معلم کلایه

 36.4


10

اقبالیه

 27.3


سه شنبه 4 آذر 1399
07:14:34
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۷۹تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۴

تعداد کل بازدید کنندگان: ۱۰۲۶۷۹۳


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC