بازدید دو روزه ریاست سازمان هواشناسی
فردا هشتم بهمن اداره کل هواشناسی استان قزوین میزبان خانم تاج بخش و هیئت همراه خواهد بود

در این بازدید تاج بخش ریاست سازمان هواشناسی کشور ، در ابتدا با استاندار استان

جلسه ای  خواهند داشت و سپس به بازدید تمامی ایستگاه های هواشناسی خواهند رفت .سه شنبه 7 بهمن 1399
08:58:26
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۲۹۲تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۱۰۷۴۴۷۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC