پیش بینی > پیش بینی فصلی

پیش بینی فصلی دما و بارش از اردیبهشت تا تیر ۹۶
 
 
 
تاریخ صدور:  فروردین ۹۶


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۰۲۸۲

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۶۵۵۸۶۸


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC