پیش بینی > پیش بینی فصلی

پیش بینی فصلی دما و بارش برای سه ماه اسفند ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۳۶۰۹

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۸۳۵۶۷۱


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC