آگهی مناقصه و مزایده
لطفاً جهت اطلاع از مناقصات و مزایدات به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰
۰۲:۰۴:۰۷
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۵۷۱۷

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۷

تعداد کل بازدید کنندگان: ۷۰۶۶۲۱


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC