خدمات الکترونیک > خدمات الکترونیک اختصاصی

خدمات الکترونیک اختصاصی

اداره کل هواشناسی استان قزوین جهت سهولت ارائه خدمات الکترونیکی، آمار ماهیانه کلیه ایستگاههای تحت پوشش خود را تا آخر سال ۹۲ در منوی بانک اطلاعات قرار داده است. در صورتی که آمار درخواستی شما در لیست مذکور نمی باشد به بخش ذیل مراجعه فرمایید.

شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۱
۰۶:۵۴:۵۱
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۶۷۰۷

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۶۰۴۰۰


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC