معرفی > خدمات رسانی > شناسنامه خدمات

شناسنامه خدمات
خدمات اصلی هواشناسی :
۱- ارائه خدمات تخصصی هواشناسی
       ارائه خدمات حضوری توسط کارشناس میز خدمت مستقر در طبقه دوم مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی
       کارشناس میز خدمت : رضا کاکاوند- شماره تماس : ۳۳۶۹۶۱۸۵
       ارائه خدمات الکترونیکی : از طریق لینک خدمات اداره کل هواشناسی قزوین
       کارشناس میز خدمت الکترونیکی : مهناز نجف آبادی - شماره تماس : ۳۳۶۵۷۰۳۳

۲- خدمات عامه هواشناسی
       ارائه خدمات حضوری توسط کارشناس خدمات عامه مستقر در طبقه اول مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی
       کارشناس خدمات عامه : مریم بهروزی- فهیمه طاهر خانی - مهدی آخوندی با شماره تماس : ۳۳۶۵۷۰۲۵
       ارائه خدمات الکترونیکی : از طریق لینک دریافت روزانه پیش بینی های آب و هوایی
       کارشناس خدمات الکترونیکی: ندا مشاطان - شماره تماس ۳۳۶۵۷۰۲۵
۳- تهک
       ارائه خدمات حضوری و الکترونیکی توسط کارشناس تهک مستقر در طبقه دوم مرکز تحقیقات هواشناسی
       کاربردی
       کارشناس تهک : بهمن حکمی- شماره تماس : ۳۳۶۹۶۱۸۵
       ارائه خدمات الکترونیکی : از طریق لینک خدمات تهک
 
زیر خدمات هواشناسی استان:
لیست خدمات هواشناسی استان قزوین
اطلاعات آماری آب و هوایی و اقلیمی
پیش بینی های هواشناسی کشاورزی
پیش بینی های سه روزه و چهار روزه هواشناسی
هشدارهای جوی، اطلاعیه ها و اخطاریه ها در زمان وقوع
توسعه هواشناسی کاربردی

يكشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
۰۹:۵۸:۴۱
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۴۲۱

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۸۳۵۶۷۱


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC