پیش بینی وضعیت جوی استان قزوین

از ساعت ۱۲ جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف از بعدازظهر گاهی وزش باد (شمالی)
 
از ساعت ۱۲ شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف همراه با وزش باد(شمالی) در کانال بادی استان نسبتاَ شدید در ارتفاعات شمالی مه صبجگاهی
 
از ساعت ۱۲ يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ لغایت ساعت ۱۲ روز بعد
صاف همراه با وزش باد(شمالی) در کانال بادی استان نسبتاَ شدید در ارتفاعات شمالی مه صبجگاهی
 
درجه حرارت و میزان بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته
رازمیان
آبیک
کوهین
سیردان
معلم کلایه
آوج
بوئین زهرا
تاکستان
قزوین
 
18
16
18
19
20
13
19
17
15
کمینه دما CM
40
38
34
34
33
29
38
37
36
بیشینه دما CM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بارندگی (mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
برف (cm)تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۵

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۷۷۴۳۱


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC