اوقات شرعی امروز به افق قزوین
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  
قبله: ۳۳/۵۷ درجه از جنوب به سمت غرب
rahim-moazenzadeh.swf--

موقعیت:
طول جغرافیایی: روز:
عرض جغرافیایی: ماه:تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۳۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC