نام
پست الکترونیکی
گیرنده
موضوع
متن

ردیف
نام مرکز
آدرس
تلفن
فاکس
کد
۱
مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان قزوین
قزوین- انتهای بلوار نوروزیان- اراضی پونک – پشت صدا و سیما مرکز استان قزوین
۳۳۶۵۷۰۲۰
۳۳۶۵۷۰۲۶
۰۲۸
۲
اداره هواشناسی سینوپتیک فرودگاهی قزوین
قزوین- بلوارحاج سید علی اکبر ابوترابی - روبروی شرکت نفت – مرکز خدمات هواپیمایی ویژه
۳۳۵۵۸۱۵۱
 
028
3
اداره هواشناسی تاکستان
خيابان امام ايستگاه هواشناسي تاكستان  خميني جنب مركز خدمات جهاد كشاورزي
۵۲۲۸۷۳۹
۵۲۳۷۸۱۸
۰۲۸
۴
ايستگاه هواشناسي معلم كلايه
رودبار الموت معلم كلايه اسطلبر روبروي دبيرستان شبانه روزي شهيد چمران
۳۳۶۲۲۷۰۷
۳۳۶۲۲۷۰۰
۰۲۸
۵
اداره هواشناسی آوج
ابتداي جاده همدان روبروي انبار جهاد سازندگي
۳۴۶۲۲۹۸۸                 
34622344
028
6
اداره هواشناسی بوئین زهرا
ميدان امام حسين ابتداي جاده ترانزيت بويين زهرا-تهران جنب اداره دامپزشكي
۳۴۲۲۶۳۵۵
۳۴۲۲۶۴۷۵
۰۲۸
۷
اداره هواشناسی سیردان
طارم سفلي شهر سيردان منازل سازماني
۳۲۶۲۳۳۷۷
 
028
8
هواگویا مرکز استان
 
134
 
 
9
هواگویا شهرهای استان
 
33657030
 
 تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۲۳


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC