معرفی سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی(تهک)
معرفی سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی(تهک)

برای دریافت فایل معرفی سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی(تهک) بر روی پیوند زیر کلیک کنید.
دریافت


برای دریافت فایل خلاصه فعالیت ها و کارهای انجام شده در سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی(تهک) بر روی پیوند زیر کلیک کنید.
دریافت

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
۲۰:۴۶:۵۹
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۶۷۱تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۴۵۶۵


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC