برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی-منطقه ای تغییر اقلیم در آبانماه ۱۳۹۸
برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی-منطقه ای تغییر اقلیم در آبانماه ۱۳۹۸

ششمین کنفرانس بین المللی-منطقه ای تغییر اقلیم در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه سال جاری در سالن همایش های بین المللی مرکز اسناد و کتابخانه ملی با حمایت و مشارکت ذینفعان توسط سازمان هواشناسی کشور برگزار می گردد.

آدرس الکترونیکی دبیر خانه کنفرانس : http://rccc.irimo.ir/fa
دوشنبه 8 مهر 1398
05:30:03
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۳۳۸تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۴

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۸۱۷۰۰


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC