بازدید معاونت فنی و شبکه ایستگاه های سازمان هواشناسی کشور از ایستگاه های سطح استان
بازدید معاونت فنی و شبکه ایستگاه های سازمان هواشناسی کشور از ایستگاه های سطح استان

سرکار خانم مهندس محمدی به اتفاق هیات همراه در تاریخ چهارشنبه ۶ آذر ماه  از ایستگاههای هواشناسی آوج، تاکستان و قزوین بازدید بعمل آوردند که ضمن آن به بررسی موارد فنی و شبکه ای پرداخته و توصیه هایی برای عملکرد بهتر ارائه نمودند.

يكشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸
۰۸:۴۵:۰۴
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۳۱۷تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۷۷۴۲۹


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC