اجرای بخشنامه حفظ سلامت و ایمنی و نحوه ارائه خدمات به شهروندان
اجرای بخشنامه حفظ سلامت و ایمنی و نحوه ارائه خدمات به شهروندان

پیرو بخشنامه حفظ سلامت و ایمنی و نحوه ارائه خدمات به شهروندان

در دوران شیوع ویروس کرونا و جلوگیری ازآن

ارائه خدمات الکترونیکی آمارهواشناسی و پاسخگویی به کاربران آمار

 از طریق لینک https://data.irimo.ir و یا ارسال  

درخواست آمار ازطریق پست الکترونیکی اداره کل به آدرس  metqaz@irimo.ir

در اسرع وقت انجام می گردد.

 شماره تماس جهت پیگیری  33657022

سه شنبه 27 اسفند 1398
08:33:57
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۴۳تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۴

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۷۷۴۲۹


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC