سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی (تهک)
پنجشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۴

جلسه فی مابین کارشناسان اداره کل هواشناسی و نمایندگان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
جلسه فی مابین کارشناسان اداره کل هواشناسی و نمایندگان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

  

جلسه فی مابین کارشناسان اداره کل هواشناسی و نمایندگان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در قالب طرح توسعه هواشناسی کشاورزی استان قزوین (تهک)

 

شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

فرم تقاضای عضویت در سامانه هواشناسی کشاورزی استان قزوین
فرم تقاضای عضویت در سامانه هواشناسی کشاورزی استان قزوین

جهت دریافت فرم تقاضای عضویت در سامانه هواشناسی کشاورزی استان قزوین کلیک کنید:
دریافت
شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

فرم های نظر سنجی
فرم های نظر سنجی

برای دریافت فم های نظر سنجی کلیک کنید:
فرم ۱
فرم ۲
شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳

معرفی سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی(تهک)
معرفی سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی(تهک)

برای دریافت فایل معرفی سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی(تهک) بر روی پیوند زیر کلیک کنید.
دریافت


برای دریافت فایل خلاصه فعالیت ها و کارهای انجام شده در سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی(تهک) بر روی پیوند زیر کلیک کنید.
دریافتتعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۳۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC