خدمات الکترونیک > فرم درخواست بازدید

فرم درخواست بازدید
 

نحوه درخواست بازدید از ایستگاه های هواشناسی استان و زمانبندی آن

نام موسسه
نام ایستگاه مورد بازدید
تاریخ بازدید
 
   دانلود فرم خام
 

برای بازدید از ایستگاه های هواشناسی استان فرم مربوطه را پر نمائید و دکمه ارسال را کلیک نمائید، یا فرم خام را دانلود کرده به شماره ۰۲۸۳۳۶۵۷۰۲۶ ارسال نمایید.


سه شنبه 27 فروردين 1392
06:32:37

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۸۱۷۱۴


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC