آگهی مناقصه و مزایده
لطفاً جهت اطلاع از مناقصات و مزایدات به سایت زیر مراجعه فرمایید.

http://setadiran.ir

آخرین آگهی مزایده انتشار یافته اداره کل هواشناسی استان قزوین (سه عدد خودرو- مهلت ارسال پیشنهاد تا ۱۳۹۸/۴/۱۲)

سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰
۰۲:۰۴:۰۷
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۷۴۷۷

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۷۷۴۳۷


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC