معرفی > هواشناسی قزوین > چارت سازمانی > تشکیلات و ساختار دستگاه

تشکیلات و ساختار دستگاه

چارت درختی اداره کل هواشناسی استان قزوین

ارتباط مستقیم با مدیران اداره کل هواشناسی استان قزوین :

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل تعریف شده

سمت

۱

یوسف شیخ الملوکی

y-sheykholmolouki@irimo.ir

مدیر کل

۲

محمدشفیع کاظمی

m-shafi@irimo.ir

معاونت

۳

میثم نجاران

m-najaran@irimo.ir

رئیس حراست

۴

علی حسین پور

a-hoseinpour@irimo.ir

رئیس اداره امور دیدبانی

۵

محمد جواد حاجی کریمی

m-hajikarimi@irimo.ir

رئیس اداره امور اداری و مالی

۶

غفور فلاح زاد

gh-falahzad@irimo.ir

رئیس اداره فنی

۷

امیر جلیلی نیری

a-jalili@irimo.ir

رئیس اداره تجهیزات

۸

حسن نوروزی

h-norouzi@irimo.ir

رئیس اداره تحقیقات

۹

مهناز نجف آبادی

m-najafabadi@irimo.ir

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطاات

۱۰

ندا مشاطان

n-mashatan@irimo.ir

رئیس اداره پیش بینی

۱۱

مرجان زارع شعبانی

m-zare@irimo.ir

مسئول روابط عمومی

۱۲

محمدرضا زمان پرور

m-zamanpour@irimo.ir

مسئول میز خدمت الکترونیکی

۱۳

محمد مافی

m-mafi@irimo.ir

مسئول میز خدمت حضوری


چهارشنبه 10 اسفند 1390
00:55:02
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۶۹۰۰

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۱۸


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC