معرفی > ادارات تابعه > شناسنامه اقلیمی ایستگاههای هواشناسی استان > ایستگاههای اقلیم شناسی

ایستگاههای اقلیم شناسی
این قبیل ایستگاهها در سه نوبت از شبانه روز پارامترهای مهم جوی را دیده بانی کرده و در دفاتر مخصوص ثبت می کنند این اطلاعات به ساعت گرینویچ ثبت می گردند وبه صورت ماهیانه اطلاعات ثبت شده را به مرکز استان ارسال می شود واین اطلاعات از نظر تحقیقاتی و کشاورزی اهمیت خاصی دارد . در استان قزوین چهار ایستگاه اقلیم شناسی تحت پوشش اداره کل هواشناسی استان قرار دارد . که در مشخصات آنها در جدول مخصوص ایستگاههای اقلیم شناسی آمده است.

ردیف
نام ایستگاه
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
ارتفاع
تاریخ تاسیس
۱
ایستگاه کلیماتولوژی مگسال
۵۰-۱۰
۳۶-۰۹
۱۲۶۰
۱۳۶۴
۲
ایستگاه کلیماتولوژی باغ کوثر
۵۰-۲۳
۳۶-۰۴
۱۲۴۵
۱۳۶۵
۳
ایستگاه کلیماتولوژی شهید رجایی
۵۰-۱۸
۳۶-۰۸
۱۳۱۸
۱۳۶۶
۴
ایستگاه کلیماتولوژی چسکین
۴۹-۵۲
۳۵-۴۵
۱۳۲۳
۱۳۸۴


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۷۱۵۸

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۲۶


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC