سازمان هواشناسی جهانی WMO
بیش از ۱۵۰۰ سال پیش لئوناردو داوینچی نقاش و دانشمند بزرگ ایتالیایی یک اسباب مکانیکی رطوبت سنج و یک باد نمای کامل اختراع کرد و بعدها در سالهای پایانی قرن شانزدهم یعنی در حدود سالهای ۱۵۵۳ تا ۱۶۱۲ گالیله ، گرماسنج را اختراع کرد و شاگرد او جان ری آن را تکمیل ساخت .
این دستگاه که در واقع نخستین حرکت رسمی دانشمندان در اندازه گیرهای آب و هوا به حساب می آید با یک مقیاس اختیاری برای مدتی وسیله رایجی برای اندازه گیری آب و هوا به حساب می آمد .
فعالیتهای هواشناسی بعنوان یک علم جدید در حقیقت از اوایل قرن نوزدهم شروع شد اولین نقشه های هواشناسی را لامارک در سال ۱۸۲۰ ارائه نمود این نقشه ها بر اساس اطلا عات و آمار هواشناسی که از ایستگاههای منطقه منهایم جمع آوری شده بود ترسیم شد و بعدا در سالهای ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ نقشه طوفانهای اروپا تهیه گردید. با اختراع تلگراف توسط مورس در سال ۱۸۴۳امکان مخابره سریع اطلاعات دیده بانی فراهم آمد و بدینوسیله اعلام خطر و پیش بینی وقوع طوفان امکان پذیر گردید، شبکه های ایستگاههای هواشناسی گسترش یافت و به دنبال آن اولین کنفرانس بین المللی هواشناسی در آگوست ۱۸۵۳در بروکسل برگزار گردید.
در دوره های جنگ جهانی اول و دوم که در عملیات نظامی و حمل و نقل هوایی نیاز به اطلاعات هواشناسی و مبادلات بین المللی بیشتر آشکار شد، دوران شکوفایی هواشناسی بوده است و می توان گفت که جنگ جهانی اول باعث تولد هواشناسی و فاصله جنگ جهانی اول و دوم دوران بلوغ این علم بوده است . در سال ۱۸۷۳ Word meteorlogical organization (WMO) تاسیس شد که جانشین سازمان هواشناسی بین المللی (IMO) می باشد. WMO به عنوان یک آژانس متخصص در سیستم سازمان ملل متحد (UN) برای سرویسهایی که شامل هواشناسی و آبشناسی عملیاتی می باشد شناخته شده است. این انتخاب با توجه به همکاریها ، استانداردها و پیشرفت هواشناختی جهانی و فعالیتهای مر تبط با تلاش افراد بعمل آمده است.
از تاریخ انتخاب ، WMO نقش مؤ ثر و بزرگی در کمک به رفاه بشریت داشته است ، با رهبری WMO و در چهارچوب برنامه های WMO ، سرویسهای هواشناختی و آبشناسی کمکهای زیادی به توانایی های ملی جهت تهیه غذا ، آب ، حفاظت ، وسیله نقلیه مطمئن و حفاظت از جان و مال مردم و روشن نمودن و ضعیت اقتصادی اجتماعی کلیه بخشهای اجتماع شده است.
شایان ذکر است سازمان هواشناسی جهانی برای هر سال میلادی یک نامگذاری کرده و در آن زمینه فعالیت های خود را انجام و گسترش میدهد. نمونه این نامگذاریها عبارتند از : تغییر اقلیم، خشکسالی و ...


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۱۹۳۹

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۲۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC