تحقیق و پژوهش > فصلنامه

فصلنامه ها

جهت دریافت نسخه الکترونیکی قصلنامه بهار ۸۹ فایل زیر را دانلود کرده و پس از فایل faslnameh-bahar را اجرا نمایید.

جهت دریافت نسخه الکترونیکی قصلنامه تابستان ۸۹ فایل زیر را دانلود کرده و پس از فایل faslnameh-tabestanرا اجرا نمایید.

نسخه الکترونیکی فصلنامه بهار ۸۹

نسخه الکترونیکی فصلنامه تابستان ۸۹تعداد بازدید ها از این صفحه: ۴۸۴۸

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۳۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC