معرفی > هواشناسی قزوین > درباره ما

درباره ما
مقدمه :

اداره کل هواشناسـی استان قزوین یکی ازادارات کل سازمان هواشناسی کشـور عهده دار شناسایی ، اندازه گیری ، ثبت و پردازش پارامترهای جوی جهت صـدور پیش آگاهی و اطلاع رسانی می باشد. کارکنان اداره کل هواشناسـی استان قزوین براین باورند که همواره به دیدگاههای کاربران خود ارج نهاده و با توســعه منابع انسانی(کارشناسان متخصص ) و بکارگیری فن آوری های نوین، خدمـات هواشناســی را با بالاتـرین کیفیت و کمترین هزینه در اختیار کاربران قرار دهند. بطوری که نتایج فعالیت هواشناسی منجر به افزایش ایمنی در سفرها ، محافظت از جان و مال مردم ، بهبود محیـط زیسـت و بهبود کارایی اقتصـادی و نظامی در کشــور میگردد. وهمچنین با ایجاد یک پایگاه اطلاعات قابل اعتماد وقابل دسترس با صـدور پیش بینی ها و پیش آگاهیهای جوی همواره به نیازهای مشتریان خود پاسخ میدهد. امروزه دانش هواشناسی به عنوان بستر مناسبی در برنامه ریزیهای علمی و فنی ضرورت یافته است و کاربرد این علم در زمینه هایی نظیر صنعت توریسم، کشاورزی، بهداشت عمومی، انرژیهای نو، شهرسازی، توسعه پایدار، ترابری جاده ای دریایی و هوایی، راهسازی، راهداری، کاهش آثار بلایای طبیعی کاملاٌ روشن و مشهود می باشد.اهداف و وظایف

 تحقیق وشناخت کامل اتمسفر  وکلیه پدیده های جوی وجمع آوری ،تنظیم وتجزیه وتحلیل اطلاعات وآمارهای هواشناسی وارائه وکشف نتایج حاصله بمنظور کمک به پیشرفت وافزایش بازدهی مؤثر درفعالیت های کشاورزی ،دامپروری ،آبیاری ،مخازن زیر زمینی ، آبهای سطحی ، شهرسازی ، سدسازی، تأمین انرژی ،اقتصادی ،صنعتی ،تأسیسات ،بهبود ارتباطات هوایی ، دریایی ، نظامی ، زمینی وحفاظت محیط زیست و همچنین مشارکت وهمکاری درامر تبادل اطلاعات هواشناسی وپروژه های تحقیقاتی وعلمی وانجام پروژه های تحقیقات وعلمی .

) وظایف جاری وخدماتی :

۱- تأسیس ،تکمیل ، گسترش ونگهداری شبکه ایستگاههای مختلف هواشناسی درسطح استان وانجام امور دیده بانی های کلیه عوامل جوی سطح زمین .

۲- جمع آوری اطلاعات دیده بانی شده ازکلیه ایستگاههای هواشناسی استان به وسیله شبکه مخابرات داخلی وکنترل کیفیت ومخابره آنها به مخابرات سازمان ستادی وپخش درشبکه بین المللی وجمع آوری اطلاعات هواشناسی کلیه استانهای کشور.

۳- تجزیه وتحلیل کلیه اطلاعات گردآوری شده به منظور رفع نیاز وارائه خدمات مشروحه زیر:

۱-۳) تهیه اطلاعات وپیش بینی های هواشناسی موردنیاز هواپیمایی کشور ،هواپیمایی جمهوری اسلامی ،نیروی هوایی ،هوانیروز، نیروی انتظامی ونیروی زمینی به منظور تأمین سلامت پرواز وتهیه پیش بینی های مداوم مسیر پرواز برابر توصیه های سازمان هواپیمایی جهانی .(ICAO)

2-3) تهیه اطلاعات وپیش بینی های مورد نیاز وزارت کشاورزی ،وزارت نیرو، انرژی اتمی وسایربخشهای خصوصی ودولتی به منظور استفاده درامر کشاورزی ،اقتصادی ، سدسا زی وسایر طرحهای زیربنایی استان.

 ) وظایف تحقیقاتی وآموزشی :

۱- ارزشیابی ، تجزیه وتحلیل وبررسی های تحقیقاتی کلیه اطلاعات جمع آوری شده

۲- تهیه وتکمیل مدلهای ریاضی معتبر برای پیش بینی پدیده های اقلیمی استان

۳- تجزیه وتحلیل آماری از دما ،بارندگی ورطوبت سالیانه – ماهیانه وروزانه کلیه ایستگاههای هواشناسی استان

۴- تعقیب وبررسی انواع سیستمهای جوی که استان را تحت تأثیر قرار می دهد.

۵- بررسی وآزمایش روشهای مختلف تعدیل آب وهوای استان

۶- تهیه و بروز نمودن شناسنامه های اقلیمی برای هرایستگاه هواشناسی

۷- بررسی موقعیت جت استریم ها واثر آن روی استان

۸- بررسی روش بهره برداری از اطلاعات هواشناسی درتحقیقات کشاورزی ودامپروری

۹- بررسی کاربرد بسته های نرم افزاری موجود درزمینه هواشناسی

۱۰- مشارکت درکارهای تحقیقاتی وپژوهشی سازمان هواشناسی

۱۱- مشارکت دراجلاسیه ها وکنفرانس های علمی وآموزشی

۱۲- افزایش دانش تخصصی پرسنلین شاغل درمقاطع مختلف خدمتیتاریخچه فعالیت هواشناسی در استان :
اولین اداره هواشناسی سینوپتیک در شهرستان قزوین در سال ۱۳۳۴ افتتاح گردید.
• در سال ۱۳۵۳ پس از ۱۹ سال فعالیت به درخواست شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به منظور خدمات دهی پارامترهای مختلف جوی به پروازهای آن شرکت، اداره هواشناسی سینوپتیک به فرودگاه قزوین منتقل شد و تا کنون نیز در همان مکان مستقر می باشد.
• هم اکنون : ۹ ایستگاه سینوپتیک ، ۵ ایستگاه اقلیم شناسی ، ۴۹ ایستگاه بارانسنجی و ۶ ایستگاه بارانسنجی اتوماتیک دیتالاگر مجموعه هواشناسی استان قزوین را تشکیل می دهند.


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۶۱۴۳

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۶

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۲۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC